ประวัติของดูเร็กซ์

1930

Founded

2458 – ก่อตั้ง

บริษัท ลอนดอน รับเบอร์ จำกัด ก่อตั้งโดย แอลเอ แจ็คสัน จำหน่ายถุงยางอนามัยนำเข้าและอุปกรณ์ร้านแต่งผม

1931

2474

บริษัท ลอนดอน รับเบอร์ จำกัด (แอลอาร์ซี) จดทะเบียนก่อตั้งตราสินค้าดูเร็กซ์

1950

2493-2502

ดูเร็กซ์เปิดตัวถุงยางอนามัยชนิดมีสารหล่อลื่นรุ่นแรก

1951

2496

ดูเร็กซ์เป็นผู้ผลิตถุงยางอนามัยรายแรกที่พัฒนาและทดสอบถุงยางอนามัยด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์

1960

2503-2512

ดูเร็กซ์เปิดตัวถุงยางอนามัยรุ่นแรกของโลกที่ผลิตขึ้นตามสรีระของบุรุษตามหลักกายวิภาคศาสตร์

1963

2513-2522

ดูเร็กซ์เป็นผู้ผลิตถุงยางอนามัยรายแรกที่ทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในหลายประเทศ

1990

2533-2542

ดูเร็กซ์เป็นผู้ผลิตถุงยางอนามัยรายแรกที่ได้รับ “สัญลักษณ์ประกันคุณภาพ” ว่าเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานระดับโลก

1995

2538

ดูเร็กซ์เปิดตัวถุงยางอนามัยชนิดมีสีและกลิ่น

1996

2539

ดูเร็กซ์เป็นผู้ผลิตถุงยางอนามัยรายแรกที่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง ปัจจุบันดูเร็กซ์มีเว็บไซต์ในความดูแลทั้งสิ้น 42 เว็บไซต์ในประเทศต่างๆ ที่ดูเร็กซ์ทำการตลาด

1997

2540

ดูเร็กซ์เปิดตัวถุงยางอนามัยรุ่น Avanti Range ซึ่งเป็นถุงยางอนามัยที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำยาง โดยผลิตจากโพลียูเรเทนสังเคราะห์ที่ดูเร็กซ์พัฒนาขึ้น ทำให้ได้ถุงยางอนามัยที่บางและยืดหยุ่นกว่าเดิม 

2001

2540

ดูเร็กซ์เป็นผู้ผลิตถุงยางอนามัยรายแรกที่ดำเนินการสำรวจและตีพิมพ์ผลการสำรวจในระดับโลก

2544

ดูเร็กซ์เปิดตัวถุงยางอนามัย Pleasuremax® ออกสู่ตลาด โดยเป็นถุงยางอนามัยที่มอบความสุขให้กับคู่รักทั้งสองฝ่าย อันส่งผลให้ดูเร็กซ์เป็นผู้ผลิตถุงยางอนามัยรายแรกที่ทำการตลาดถุงยางอนามัยที่รวมแถบเส้นขวางกับปุ่มยางเล็กๆ ไว้บนพื้นผิวของถุงยางอนามัยเพื่อรสสัมผัสรักที่ลึกล้ำกว่าเดิม

2002

2545

ดูเร็กซ์ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม “Program H” เพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศในประเทศบราซิลและประเทศอินเดีย

2003

2546

ดูเร็กซ์เปิดตัวผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่น Play®

2005

2548

ดูเร็กซ์ เน็ตเวิร์ค เปิดตัวรายงานที่มีชื่อว่า Face of Global Sex ซึ่งเป็นรายงานที่ศึกษาพฤติกรรมทางเพศของมนุษย์และผลิตขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา

2008

2551

ในการส่งเสริมการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยในวัยรุ่น ดูเร็กซ์ขอให้กลุ่มวัยรุ่นช่วงอายุ 16-24 ปี ออกแบบโปสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางเพศเพื่อสร้างจิตสำนึกการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยในหมู่วัยรุ่น

2009

2552

ดูเร็กซ์มีอายุครบ 80 ปี!

2010

2553

ดูเร็กซ์สนับสนุนโครงการ Condomize ซึ่งริเริ่มโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติในการประชุมระหว่างประเทศด้านโรคเอดส์ ณ กรุงเวียนนา โดยบริจาคถุงยางอนามัยจำนวน 220,000 ชิ้น