คุณภาพของผลิตภัณฑ์ดูเร็กซ์

สุขภาพทางเพศและการเป็นอยู่ที่ดี

ประสบการณ์ในการผลิตถุงยางอนามัยของดูเร็กซ์นั้นยาวนานกว่า 80 ปี จึงอาจกล่าวได้ว่าถุงยางอนามัยทุกชิ้นคือผลงานที่ผ่านการทดสอบและทดลองมานับครั้งไม่ถ้วน

เริ่มจากการใช้วัตถุดิบที่ดีที่สุดในการผลิตและผ่านการทบสอบคุณภาพด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ ถุงยางอนามัยในแต่ละล็อตการผลิตจะถูกสุ่มตรวจด้วยการอัดอากาศ

มาตรฐานสากลในการผลิตถุงยางอนามัยกำหนดว่าถุงยางอนามัยที่ได้มาตรฐานจะต้องสามารถบรรจุอากาศได้ 18 ลิตร ใน “การทดสอบแรงอัดอากาศ” โดยถุงยางอนามัยของดูเร็กซ์สามารถบรรจุอากาศได้ 40 ลิตร โดยไม่ระเบิด (ถุงยางอนามัยของเราแม้เพียงชิ้นเดียวก็มีมาตรฐานสูงกว่ามาตรฐานสากล)  

ในการสุ่มตรวจถุงยางอนามัย เราจะอัดน้ำเข้าไปในถุงยางอนามัยเพื่อทดสอบการรั่วซึมของของเหลว (เพื่อให้แน่ใจได้ถึงความปลอดภัยจากการใช้งาน ในแต่ละเดือน เราทดสอบการรั่วซึมนี้ในถุงยางอนามัยกว่าสองล้านชิ้น)

ถุงยางอนามัยทุกประเภทของเราผ่านการทดสอบทางผิวหนังแล้ว

หากตัวอย่างที่เราสุ่มตรวจไม่ผ่านการทดสอบ ถุงยางอนามัยทั้งล็อตจำนวนกว่า 432,000 ชิ้น ก็อย่าหวังว่าจะได้ออกจากโรงงานผลิต

ปัจจุบัน เราไม่เพียงให้ความสำคัญกับการทดสอบผลิตภัณฑ์ของเราเท่านั้น เรายังมุ่งมั่นค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของเราให้ดียิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมทางเพศของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปสู่ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

นั่นหมายถึงว่าเราได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจำนวนมากที่ได้จากการปรึกษาหารือร่วมกับกระทรวง ทบวง กรม โรงพยาบาล นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ และองค์กรต่างๆ ด้านสุขภาพทางเพศ  

ด้วยกระบวนการผลิตที่พิถีพิถัน ผสานความคิดชั้นยอด จึงก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ดูเร็กซ์ ผลิตภัณฑ์ชั้นเยี่ยมที่ผู้คนทั่วโลกไว้วางใจ

ดูเร็กซ์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นถุงยางอนามัยที่มียอดจำหน่ายสูงสุด โดยพิจารณาจากข้อมูลและการรายงานส่วนหนึ่งจากข้อมูลที่นีลเส็นรวบรวมจากการประเมินยอดค้าปลีก และอีกส่วนหนึ่งจากข้อมูลที่ได้รับจากผู้จัดหาสินค้าในหมวดถุงยางอนามัย (เรกคิทท์ เบนคีเซอร์) โดยเก็บรวมรวมข้อมูลภายในระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดในเดือนตุลาคม 2555