ดูเร็กซ์ คิงเท็ค

ผ. 136/2546

ดูเร็กซ์ เฟเธอร์ไลท์ อัลติมา

ผ. 152/2552

ดูเร็กซ์ เฟเธอร์ไลท์

ผ. 32/2549

ดูเร็กซ์ เลิฟ

ผ. 98/2548

ดูเร็กซ์ เอ็ม-11

ผ. 39/2549

ดูเร็กซ์ เพอร์ฟอร์มา

ผ. 33/2549

ดูเร็กซ์ เพลย์เชอร์แมค

ผ. 109/2548

ดูเร็กซ์ เอ็กซ์ไซตา

ผ. 111/2546

ดูเร็กซ์ สตรอเบอร์รี่

ผ. 37/2549